Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €Mielen Temppeli


Mielen Temppeli on ikuisuusprojekti, jota olen tehnyt pikkuhiljaa monien vuosien ajan. Siinä pätee sama ajatus kuin elämässä - matka on tärkeämpi kuin perille pääseminen. En siis tiedä onko minulla koskaan resursseja toteuttaa se isossa mittakaavassa. Näiden pienoismallien tekeminen ja teemojen työstäminen muutti minun maailmankatsomukseni ja minäkuvani. Toivon antoisaa matkaa mielen syvyyksiin.

Olen aina miettinyt ihmisyyden peruskysymyksiä.

Mikä ihminen on, loppuuko elämä kuolemaan, onko ihminen pohjimmiltaan hyvä, mistä elämää tuhoavat voimat nousevat, onko kärsimyksellä jokin tarkoitus, mitä tämä loputon kuvien ja ajatusten virta on, mistä elämä rakentuu, onko kaikki pelkästään materiaa vai onko myös olemassa henkinen, ei aineellinen todellisuus.

Meillä ihmisillä on monia tapoja selittää todellisuutta.

Materialismin mukaan maailma koostuu pelkästään materiasta, sen liikkeestä ja muutoksesta. Dualismissa maailma koostuu aineesta ja hengestä, tietoisuudesta, jotka ovat itsenäisiä, mutta vuorovaikutuksessa keskenään. Idealismi yhdistää aineen ja tietoisuuden, pitäen tietoisuutta ensisijaisena. Holistisessa käsityksessä materia ja tietoisuus ovat saman asian kaksi toisiaan täydentävää puolta.

Taiteilijana olen miettinyt luovaa tilaa, sitä jossa kaikki virtaa, jossa kaikki syntyy helposti, kuin itsestään. Puhutaan flow-tilasta tai inspiraatiosta. Voiko siihen tilaan päästä milloin itse haluaa. Sanotaan että siihen pääsee, kun päästää irti. Mistä pitää päästää irti? Ajatuksista, tunteista, aistihavainnoista, omasta mielestä? Mitä meidän mieli on, mitä tietoisuus on?

Tietoisuus on perusasioita ihmisenä olemisessa. Se on tärkein osatekijä elämässämme. Tietoisuus antaa elämällemme sisällön, merkityksen. Tietoisuus synnyttää kokemuksemme, tunteemme, ajatuksemme, ilman sitä meillä ei olisi mielikuvitusta eikä muistoja.

Olemme tietoisia itsestämme ja ympäröivästä maailmasta ja niiden välisistä suhteista ja merkityksistä.

Tietoisuudesta ei ole kuitenkaan tieteellisiä todisteita, koska ei ole tapaa millä mitata sitä, silti me tiedämme sen olevan totta, olemme kokevia, tuntevia ja ajattelevia olentoja.

Voiko omaa tietoisuutta hallita tai ylipäänsä ymmärtää mitä se on?

Vanha viisaus sanoo: Ihminen tunne itsesi.


Tilateoksen suunnittelu, luonnosten ja pienoismallien tekeminen on ollut minulle matka omaan sisäiseen maailmaan, tietoisuuteen.

Se on eräänlainen kartta, joka auttaa jäsentämään itseään. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, onko eri osa-alueet tasapainossa keskenään, vai onko jokin alue itsellä ylikorostunut. Kuten tiedämme voimakas tunnekuohu voi estää järkevän ajattelun, kun taas järkevä ajattelu voi olla este luovalle ajattelulle.

Tilateoksen pohjarakenne on on mietiskelyssä apuna käytetty mandala kuvio. Mandalat ovat maailmanjärjestyksen henkisiä vertauskuvia eli kosmogrammeja.Tilateos koostuu rakennuksesta ja sitä ympäröivästä pelilaudasta. Rakennus on ulkoa ympyrän muotoinen ja sisältä neliö. Jokainen sivu muodostaa sisä- ja ulkoportin, joissa jokaisessa on oma teema.

Rakennuksessa on neljä porttia. Tarkempi esittely alempana.

Luonnon ja aineen portti

Elämän ja tiedon portti

Luopumisen ja luovuuden portti

Tiedon ja ymmärryksen portti

Teoksen keskellä on kupoli, se kuvastaa henkeä, elämän energiaa, elinvoimaa.

Tilateoksen keskipisteessä lattialla on kivinen, ympyrän muotoinen koroke, jossa on elämänkukka kuvio.

Koroketta kiertää lattiassa seitsemän kertainen labyrintti.

Labyrintti on ikivanha, universaali, elämän matkan symboli. Monissa muinaisissa myyteissä sankarin oli kuljettava labyrintin läpi, saavuttaakseen suuren päämääränsä. Labyrintin keskusta kuvaa kuolemaa (päämäärä saavutettu) ja uutta syntymää. Matka keskustasta pois taas uuden vaiheen alkamista.


Teoksen sisätilaa rytmittävät astrologiset merkit. Eläinradan merkit symboloivat tässä ihmisen eri elämän vaiheita ja puolia.

Tähtitiede on yksi maailman vanhimmista tieteistä. Aurinkoa, kuuta, planeettoja ja tähtiä on tutkittu ainakin 5000 vuotta. Muinainen tähtitiede oli osa uskonnollista elämää, vasta 1700-luvulla astronomian ja astrologian välillä tehtiin selvä ero.

Astrologia on symbolinen kieli, joka peilaa ihmiselämää ympäröimään maailmankaikkeuteen, vuoden kiertoon (eläinradan merkit), aurinkoon, kuuhun ja lähi planeettoihin ja niiden välisiin suhteisiin.Elämä koostuu sykleistä. Vuorokausi rytmissä on neljä vaihetta, aamu, päivä, ilta ja yö. Vuodenkierto jakaantuu neljään osaan, kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen. Ihmisen elämässä on neljä ikäkautta, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Myöskin tekeminen jakaantuu neljää vaiheeseen, oli se sitten taiteen, jonkin projektin tai vaikkapa lasten ”tekemistä”. Ensin täytyy olla idea, ajatus, sitten se täytyy panna konkreettisesti alulle, tuoda ei aineellinen ajatus fyysiseen maailmaan. Aloittaminen ei riitä, se täytyy työstää valmiiksi, kun se on valmis, siitä pitää luopua, että uusilla ideoilla on tilaa syntyä. Tilateoksen kautta olen pohtinut aika käsitteitä ja miten ne muovaavat meidän maailmankuvaa.

Lineaarinen aikakäsitys sai alkunsa Lähi-idässä syntyneiden yksi jumalallisten uskontojen piirissä.(juutalaisuus, kristinusko ja islam) Siinä maailman ajalla ja ihmiselämällä on alku ja loppu. Ihmisen elämä maan päällä on ainutkertainen ja maailman aika päättyy viimeiseen tuomioon josta alkaa ajattomuus. Nykyään lineaarinen aikakäsitys yhdistetään länsimaiseen kulttuuriin ja teollistumiseen.

Syklisen aikakäsityksen mukaan aikakaudet seuraavat toisiaan loputtomasti, katkeamattoman spiraalin tavoin. Myös ihmisen ajatellaan syntyvän maan päälle uudestaan eri muodoissa.

Viimeisen sadan vuoden aikana käsitys ajasta on ollut muutoksessa. Suhteellisuusteorian mukaan aika ei olekaan absoluuttista vaan suhteellista, riippuen havainnoitsijasta ja mikä nopeus on. Ajalla ei näyttäisi olevan alkua, loppua eikä suuntaa, se vain on. Kukaan ei tarkalleen tiedä mitä aika on.

Nyt elämmekin 24/7, kaikki on käden ulottuvilla reaaliaikaisesti ympäri maailmaa. Vuorokauden ja vuoden kierto ei enää säätele meidän elämää, sen sijaan olemme riippuvaisia tietotekniikasta. Internetistä on tullut osa jokapäiväistä elämäämme. ”Kaikki” on verkossa, niin ihmiset, palvelut, tieto kuin viihdekin. Robotit ja tekoäly mullistavat elämämme ja panevat miettimään, mikä ihmisen paikka on täällä elämässä.

Olemme osa luontoa. Neljä luonnon elementtiä maa, tuli vesi ja ilma ovat monella tapaa tärkeitä niin ihmisille ja koko maapallon elolliselle luonnolle. Ihminen pysyy hengissä muutaman minuutin ilman ilmaa (happea), muutaman päivän ilman vettä, kuukauden pari ilman maata eli ravintoa. Ihmisen keho kestää vain muutaman asteen lämpötilan vaihtelun.

Länsimaissa neljä elementtiä on osa symbolijärjestelmää, joita käytetään mm. astrologiassa ja tarotissa. Elementit kuvaavat perustaa mille ihmisen persoonallisuus ja psyykkinen elämä rakentuu, kuten tunteita, ajatuksia, sosiaalisuutta, toiminnallisuutta, luovuutta , älyä ja fyysisyyttä ja miten me ne koetaan eli tietoisuutta.

Kiinalaisen maailmankatsomuksen ja filosofian keskeinen osa on viisi elementtiä; puu, tuli, maa, metalli ja vesi. Elementit kuvaavat enemmänkin energian virtaamista, siirtymistä paikasta tai olomuodosta toiseen kuin jotain asiaa. Ne ovat Kauko-idässä osa jokapäiväistä elämää, oli sitten kyse lääketieteestä, syömisestä, astrologiasta tai juhlien järjestämisestä. Kaikki maailman ilmiöt voidaan jakaa niiden mukaan.SisäportitLuonnon ja aineen portti


Elementti: Maa

Vuodenaika: kevät

Vuorokaudenaika: aamu

Ilmansuunta: itä


Luonnon ja aineen punainen portti kuvastaa hengen aineellistumista, syntymää. Alussa on pimeys, ajatukseton tyhjyys, kohdun kelluva vesi, ajattomuus. Syntymä on samalla kuolema, raja kahden maailman välissä.

Kevään valo ja kasvun voima hämmentää mielen. Tieto on niissä itsessään, siemenessä, ohjelmoitu. Äitimaa antaa meille elämän, raviten meidät, ympäröi runsaudellaan.

Punakeltainen on näkyvän valon lämpimin hehku. Intohimoisen rakkauden ja rakastumisen väri. Veren väri ja sen puna, kuumainen rytmi. Punainen taittuu, vaalenee ja tummuu, kylmenee ja lämpenee ilman, että se menettää punaisuuden voimaa.

Maan elementti liittyy juurichakraa, meidän olemassa olon perustaan, turvaan. Se on läsnäolon voima, olemassaolon kunnioitoitus, koti ja ympäristö.

Astrologiassa kevään alkuvoimaa kuvastaa Oinas, kesytön ja harkitsematon, omasta olemassa olostaan hullaantunut. Härässä elämä juurtuu maahan, olemassaolo saa aineellisen muodon. Kaksi voimaa maskuliininen ja feminiininen, jang ja jin, anima ja animus vuorovaikuttavat keskenään, synnyttäen kokemuksia. Kaksosissa kerätään tietoa ja opitaan uusia asioita.

Labyrinttiä voi ajatella universaalina elämän kohtuna. Siihen on kuvattu pieneen tilaan pitkä ja vaikea matka.

Äiti maan sylissä, vetisessä kohdussa, aaltoilevassa ikuisuudessa, synnyn, elän ja kuolen


Elämän ja tiedon portti


Elementti: tuli

Vuodenaika: kesä

Vuorokaudenaika: päivä

Ilmansuunta: etelä


Elämän ja tiedon keltainen portti, maskuliininen, ulospäin suuntaava, auringon energia. Elämän antaja ja ylläpitäjä, tietoisuuden ja valon symboli. Luovaenergia ja seksuaalisuus, miehuusvuodet ja hedelmällisyys.

Keltainen on valovoimaisin kaikista väreistä. Keltainen on kuin aineellisempaa valkoista. Se kuvastaa ymmärrystä, tietoa ja älyä. Kulta liitetään keltaiseen ja sillä on kuvattu taivaallista valoa hehkuvaa ainetta. Keltainen ei siedä sekoitusta, siitä tulee helposti likainen, mustasukkaisuuden, petollisuuden ja epävarmuuden väri.

Keltaiseen väriin ja tulielementtiin liittyy myös napachakra. Se on tekemisen ja osaamisen energiakeskus. Identiteetti, itsetunto, tahdon voima ja johtaminen kuuluvat sen alueisiin.

Käsitys chakroista on peräisin muinaisesta Intiasta. Ne ovat energiakeskuksia, jotka sijaitsevat ihmisen hienojakoisessa energiakentässä eli aurassa. Ne ovat elämänenergian vastaanottajia, muuntajia ja jakajia. Aura muuttuu koko ajan. Siihen vaikuttaa ajatukset, tunteet ja fyysisen kehon energiat. Se on vuorovaikutuksessa ympäristön, toisten ihmisten, eläinten ja koko maailmankaikkeuden kanssa. Chakroista on monia teorioita, tunnetuin länsimaissa on seitsemän päächakran teoria, johon tässä viittaan.

Universaali elämänenergia on aineetonta hengen tason energiaa, informaatiota, tietoisuutta.

Aadam ja Eeva on ihmisyyden symboli. Miten ykseys, paratiisi, vaihtuu epätäydelliseen, ristiriitojen täyttämään elämään, jossa kaikkeen joudumme itse omien kokemusten, tunteiden ja havaintojen kautta luomaan suhteen, ratkaisemaan ristiriidat itse. Aadam ja Eevan tarina kertoon meille meidän suhteesta itseemme, toisiimme, seksuaalisuuteen, syyllisyyteen, häpeään, elämään ja kuolemaan, rakkauteen, pyhyyteen ja Jumalaan.

Ravussa kaksosissa saatu tieto sulatellaan itselle sopivaan muotoon ja rakennetaan omaa identiteettiä. Leijona liitetään aurinkoon ja kultaan. Se on voiman, vallan ja johtajuuden symboli, uutta luova isä. Neitsyessä kannetaan hedelmää, se on sadonkorjuun, työn merkki. Aineellinen elämä on antanut satonsa ja kypsyttänyt henkisen siemenen.Luopumisen ja luovuuden portti


Elementti: vesi

Vuodenaika: syksy

Vuorokaudenaika: ilta

Ilmansuunta: länsi


Syksy on vuodenajoista luopumisen aikaa. Luonto on antanut satonsa, on aika lepoon ja voimien keräämiseen uutta kasvua varten. Myös luovuudessa joudumme luopumaan totutuista ajattelu malleista, että uusilla ajatuksilla olisi tilaa tulla. Suorittaminen, kiire ja stressi saavat luovuuden näivettymään.

Luovuus on olemista ja samalla tekemistä, ajattomuudessa virtaamista. Luovuus on henkinen tila, tiedostetun ja tiedostamattoman välissä.

Vesi on feminiininen elementti, passiivinen ja vastaanottava. Se on tunteiden elementti. Tunteiden kokeminen kuuluu ihmisenä olemiseen. Ne ovat selviytymistä varten. Myönteiset tunteet vahvistavat ihmissuhteita ja auttavat ongelmien ratkaisemisessa, kun taas pelot varoittavat ja suojelevat meitä.

Luopumisen ja luovuuden portin väri on sininen ja vihreä. Sinivihreä on kylmin kohta näkyvässä valossa. Värinä se on viileä, vetäytyvä ja sisäänpäin kääntyvä. Se on yhdistetty varjoihin, hiljaisuuteen, uskoon ja henkisyyteen.

Vesielementtiin, tunteisiin, ihmissuhteisiin ja luovuuteen liitetään energia keskuksista sakraalichakra, sen väri on oranssi. Kurkkuchakra on korkeampi luovuuden keskus ja sen väri on sininen.

Vaaka on tasapainottava merkki, ja tässä se tasapainottaa aineellista ja henkistä maailmaa. Skorpioni/Kotka on transformaation, muodonmuutoksen symboli. Kaiken tarpeettoman on annettava kuolla, että uusi voisi syntyä tilalle. Jousimies kentaurissa olemme voittaneet eläimellisen puolemme ja olemme valmiita jakamaan henkistä tietoa.Viisauden ja ymmärryksen portti


Elementti: ilma

Vuodenaika: talvi

Vuorokaudenaika: yö

Ilmansuunta: pohjoinen


Viisauden ja ymmärryksen portti vei meidät salaperäiseen pimeyteen, unen maahan, toiseen tietoisuuteen. Uni on meille tärkeää. Se puhdistaa kehomme, mielemme ja henkemme

Ilmaelementti on maskuliininen, kommunikaatioon ja ajatteluun liittyä elementti. Kun ajatteluun yhdistyy intuitio, asiat ymmärretään laajemmin.

Viisauden ja ymmärryksen portin värit ovat violetti ja tummansininen. Violetti on alitajunnan väri, salaperäinen varjojen maailman ja kuoleman tulkki.

Violetti väri liitetään kruunuchakraan, henkisyyteen, pyyteettömään auttamiseen ja palvelemiseen, puhtaaseen tietoisuuteen ja jumalyhteyteen.

Tumma musteensininen indigo on ajattelemisen ja vaiston väri, joka valaisee piilotetun syvyyden. Se liitetään otsachakraan, kolmanteen silmään, intuition ja olemassaolon ymmärtämisen energiakeskukseen.

Elämän puu on ollut yleinen aihe muinaisissa kulttuureissa. Myyttinen elämän puu kantoi kuolemattomuuden salaisuutta. Se sitoi taivaan ja maan, hengen ja aineen yhteen. Elämän puu on elollisen luonnon ja koko maailman vertauskuva.

Viisauden ja ymmärryksen portti kuvaa ideamaailmaan, missä kaikki uudet ideat syntyvät. Joskus ne tarvitsevat ympärilleen hiljaisuutta ja yksinoloa, lepoa ja rauhaa. Sisäänpäin kääntyessämme kohtaamme todellisen itsemme ja eheydymme.

Kauriissa saamme yhteyden todelliseen itseemme, sieluumme. Vesimiehessä maskuliininen ja feminiininen energia on sulautunut yhdeksi, toisiaan täydentäväksi virraksi. Kaloissa olemme valmiita sukeltamaan syviin vesiin, ja muotoutumaan uudestaan. Sisäinen maailmamme muovaa ulkoisen maailman.


Ulkotilan teemat käsittelevät meissä kaikissa ihmisissä olevaa mahdollisuutta sekä hyvään että pahaan. Sama asia voi olla elämään edistävä tai tuhoava voima. Pelot ja negatiiviset ajatukset ja tunteet voivat saada aikaan olotilan, jossa negatiivinen energia voimistuu.


Rakennuksen ulkopuolella olevat portit:

Halun portti - Luonnon portti (sisäpuoli)

Vihan portti - Mielen portti (sisäpuoli)

Kateuden portti - Luovuuden portti (sisäpuoli)

Ylpeyden portti - Viisauden portti (sisäpuoli)


Ulkotilan pelilaudalla on patsaita, joiden teemat mukailee ulkoporttien teemoja. Pelilautaa ympäröi nappulat, ihmiset, jotka ovat joutuneet olosuhteiden uhriksi.
Ulkoportit


Halun portti


Halu määritellään sisäiseksi pyrkimykseksi jonkin tarpeen tyydyttämiseen tai jonkin toiveen toteutumiseen, mieliteko, kaipaus, into. Monikossa, halut tarkoittaa sukupuolista himoa.

Halu on ihmiselle elintärkeää. Se on ensimmäisiä asioita josta tulemme tietoiseksi, saamme sen kautta tyydytyksen nälkään, janoon, läheisyyteen, rakkauteen.

Halu myös mahdollistaa meidän lisääntymisemme, Ilman halua meitä ei olisi, elämä lakkaisi virtaamasta. Koska halun kautta tyydytämme perustarpeita, sitä on myös helppo käyttää hyväksi, manipuloida.

Elämme nyt kulutusyhteiskunnassa, jossa tarpeita luodaan tyhjästä. Kuluttamisesta on tullut kansalaisvelvollisuus, koko ajan kulutamme enemmän kuin mitä maapallon uusiutuvat luonnonvarat ehtivät uusiutua.

Halut ovat avain täyttymykseen ja samalla myös pettymykseen ja pettymys helposti johtaa vihaan.

Synonyymejä: himo, vietti, toive, kaipuu, pyrkimys, nälkä, jano, hinku, irstaus, itsepintaisuusVihan portti


Viha on voimakas pahansuopuus, suuttumus, raivo, vastenmielisyys.

Viha yhdistetään yleensä tuhoavuuteen ja väkivaltaan, mutta vihan alta löytyy paljon syviä tunteita, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä, kauhua, jotka kumpuavat olemassaolon perustuksista, kun omat tarpeet eivät ole tulleet tyydytetyiksi.

Viha sinänsä ei ole paha. Kyky tuntea ja ilmaista vihaa auttaa meitä määrittelemään omat rajat, puolustautumaan ja suojautumaan, olemaan rohkea, itsenäinen ja toimintakykyinen.

Se on myös lähtökohta omalle tahdolle.

Pitkäkestoinen vihamielisyys kuluttaa paljon kehon ja mielen voimavaroja. Hallitsematon viha herättää pelkoa itsessä ja ympäristössä. Väkivalta synnyttää vihaa uhrissa ja viha taas väkivaltaa, siitä voi muodostua katkeamaton kierre.

Tuhoava ja julma aggressiivisuus on yksi ihmisen ominaisuus. Onko tuhoava ja julma käytös ihmiselle synnynnäistä? Monien mielestä ei, koska ihmisellä on toinenkin ominaisuus, kyky rakkauteen.

Synonyymejä: julmuus, kiihkoilu, katkeruus, kostonhalu, inho, raivo, kiukku, vihamielisyys, aggressiivisuus, halveksunta, ennakkoluuloisuus, ärtymys, eripura, loukkaus, sadismi, masokismi, suuttumus, pelko, itsekkyysKateuden portti


Kateus on toisen paremmuuden, varallisuuden, menestyksen tai muun sellaisen aiheuttama vihan- ja harmin sekainen tunne.

Kateus kumpuaa heikosta itsetunnosta ja riittämättömyyden tunteesta. Vähättelyn kokeminen ja huomiotta jääminen lapsuudessa ja nuoruudessa on hyvä kasvualusta kateudelle.

Syvintä kateutta aiheuttaa muiden onnellisuus, mutta mikä asia vain kelpaa kateuden kohteeksi, lapset, puoliso, työpaikka, ulkonäkö, auto, käsilaukku..

Kateudesta voi oppia, se voi viestittää itselle tärkeistä asioista, ja kannustaa eteenpäin niiden saavuttamiseksi. Kateuden vastavoima on myötätunto. Myötätunto auttaa näkemään oman ja toisen arvon.

Pahan silmän käsite tavataan kaikissa kulttuurissa. Pahansuopainen katse oli pelottava ja voimallinen, että siltä suojauduttiin erilaisin keinoin, loitsuin ja amuletein. On myös kehotettu kätkemään oma onni, ettei muut pysty sitä vahingoittamaan.

Synonyymejä: mustasukkaisuus, pahansuopa, kauna, vahingonilo, ilkeys, häpäisy, mielipaha, närkästys, katkeruus, kilpailu, kunnianhimo, turhamaisuus, epäily, kostonhalu, nollasummapeli, vihamielisyys
Ylpeyden portti


Ylpeys on onnellinen tyytyväisyys omiin suorituksiin, omanarvontunto myös korosteinen itsetietoisuus, kopeus, korskeus, pöyhkeys

Monet meistä pitää ylpeyttä ensisijaisesti positiivisena voimana. Se on kuin sisäinen ääni, joka arvostaa meitä ja sallii meidän nähdä saavutuksemme ja hyveemme.

Ylpeys voi olla myös omaan erinomaisuuteensa rakastumista, silloin muut ihmiset nähdään oman minän jatkeena, hyödyllisinä palvelijoina.

Ylpeyden vastavoima on nöyryys. Aitona nöyryys pysyy vain ollessaan piilossa myös kantajaltaan itseltään. Nöyryyden harjoittaminen muuttuu nopeasti ylpeydeksi.

Synonyymejä: ylimielisyys, pöyhkeys, omahyväisyys, itserakkaus, hybris, elitismi, snobismi, itsekeskeisyys, tekopyhyys, mahtailu, koppavuus, tärkeily, kylmäkiskoisuus, pilkallisuus, ylenkatse, suuruudenhulluus, leuhkiminen, omanarvontunto