Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €Tietoisuuden Temppeli


Tietoisuuden temppeli on matka mielen syvyyksiin. Mielen monisyisen maailman lisäksi teos heijastelee nyky-yhteiskunnan murrospisteitä, jossa jokainen voi koskettaa omaa peilikuvaansa. Tietoisuuden temppeli on minulle enemmän kuin yksittäinen teos. Se on matka, jolle ei ole päättymisajankohtaa. Olen työskennellyt sen parissa vuosia. Sillä ei ole kiire valmistua. Ajattelen siitä samoin kuin elämästä – matkaa on määränpäätä tärkeämpi. Ja matkalla voi olla monia mutkia, joiden mukaan on mukauduttava.

Näiden teemojen työstäminen ja pienoismallien tekeminen on muuttanut tapaani katsoa ympärillä olevaa maailmaa ja minäkuvaani. Se on ollut avartava kokemus, joka muuttaa muotoaan matkan edetessä. Toivotan Sinulle antoisaa matkaa Tietoisuuden temppelissä.IHMISYYDEN PERUSKYSYMYKSET

Olen aina miettinyt ihmisyyden peruskysymyksiä. Lukuisat ihmiselämän peruskysymykset ovat herättäneet mielessäni pohdintaa ja olen viimeisten vuosien aikana pysähtynyt niiden äärelle entistä useammin.

Mikä ihminen on? Loppuuko elämä kuolemaan? Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä? Mistä elämää tuhoavat voimat nousevat? Onko kärsimyksellä jokin tarkoitus? Mitä tämä loputon kuvien ja ajatusten virta on? Mistä elämä rakentuu? Onko kaikki pelkästään materiaa vai onko myös olemassa henkinen, ei aineellinen todellisuus?

Meillä ihmisillä on monia tapoja selittää todellisuutta. Mikä niistä on oikea, ei ole tärkein kysymys. Mikä sinulle on oikea, on merkittävin kysymys.

Materialismin mukaan maailma koostuu pelkästään materiasta, sen liikkeestä ja muutoksesta.

Dualismissa maailma koostuu aineesta ja hengestä. Ne ovat itsenäisiä, mutta vuorovaikutuksessa keskenään.

Idealismi yhdistää aineen ja tietoisuuden, pitäen tietoisuutta ensisijaisena.

Holistisessa käsityksessä materia ja tietoisuus ovat saman asian kaksi toisiaan täydentävää puolta.

Taiteilijana olen miettinyt luovaa tilaa. Sitä monien hakemaa tilaa, jossa kaikki virtaa ja asiat syntyvät helposti, kuin itsestään. Puhutaan flow-tilasta tai inspiraatiosta. Voiko siihen tilaan päästä silloin, kun itse haluaa? Sanotaan, että siihen pääsee, kun päästää irti. Mistä pitää päästää irti? Ajatuksista, tunteista, aistihavainnoista, omasta mielestä? Mitä meidän mielemme on? Mitä tietoisuus on?


Tietoisuus on perusasioita ihmisenä olemisessa. Se on tärkein osatekijä elämässämme. Tietoisuus antaa elämällemme sisällön ja merkityksen. Tietoisuus synnyttää kokemuksemme, tunteemme, ajatuksemme. Ilman sitä meillä ei olisi mielikuvitusta eikä muistoja. Olemme tietoisia itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Niiden välisistä suhteista ja merkityksistä. Voiko omaa tietoisuuttaan hallita tai ylipäänsä ymmärtää?

Vanha viisaus sanoo: "Ihminen tunne itsesi"


ELÄMÄN SYKLISYYS

Olen pysähtynyt pohtimaan paljon myös elämän syklisyyttä ja se puhuttelee minua. Vuorokausirytmissä on neljä vaihetta: aamu, päivä, ilta ja yö. Vuodenkierto jakaantuu neljään osaan: kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen. Ihmisen elämässä on neljä ikäkautta, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Myös tekeminen jakaantuu neljää vaiheeseen. Oli se sitten kyseessä taide, jokin projekti tai vaikkapa lasten päivittäinen leikki. Ensin syntyy idea, ajatus. Kun konkreettinen tekeminen aloitetaan, aineeton ajatus tuodaan fyysiseen maailmaan. Aloittaminen ei kuitenkaan riitä, vaan aloitettu työ täytyy työstää valmiiksi. Kun työ valmistuu, siitä pitää luopua, että uusilla ideoilla on tilaa syntyä.

Tilateokseni kautta olen pohtinut myös aikaan liittyviä käsitteitä ja sitä, miten ne muovaavat maailmankuvaamme. Lineaarinen aikakäsitys sai alkunsa Lähi-idässä syntyneiden yksijumalallisten uskontojen piirissä (juutalaisuus, kristinusko ja islam). Siinä maailman ajalla ja ihmiselämällä on alku ja loppu. Ihmisen elämä maan päällä on ainutkertainen ja maailman aika päättyy viimeiseen tuomioon, josta alkaa ajattomuus. Nykyään lineaarinen aikakäsitys yhdistetään länsimaiseen kulttuuriin ja teollistumiseen.

Syklisen aikakäsityksen mukaan aikakaudet seuraavat toisiaan loputtomasti katkeamattoman spiraalin tavoin. Myös ihmisen ajatellaan syntyvän maan päälle uudestaan eri muodoissa. Viimeisen sadan vuoden aikana käsitys ajasta on ollut muutoksessa. Suhteellisuusteorian mukaan aika ei olekaan absoluuttista vaan suhteellista. Ajalla ei näyttäisi olevan alkua, loppua eikä suuntaa. Se vain on. Kukaan ei tarkalleen tiedä mitä aika on.

Nyt elämmekin 24/7 -elämää. Kaikki on käden ulottuvilla reaaliaikaisesti ympäri maailmaa. Vuorokauden- ja vuodenkierto ei enää säätele meidän elämäämme. Sen sijaan olemme riippuvaisia tietotekniikasta. Internetistä on tullut osa jokapäiväistä elämäämme. ”Kaikki” on verkossa, niin ihmiset, palvelut, tieto kuin viihdekin. Robotit ja tekoäly mullistavat elämämme ja laittavat miettimään, mikä ihmisen paikka on täällä elämässä.

Olemme osa luontoa. Neljä luonnon elementtiä maa, tuli vesi ja ilma ovat monella tapaa tärkeitä niin ihmisille kuin koko maapallon elolliselle luonnolle. Ihminen pysyy hengissä muutaman minuutin ilman ilmaa (happea), muutaman päivän ilman vettä, kuukauden pari ilman maata eli ravintoa. Ihmisen keho kestää vain muutaman asteen lämpötilan vaihtelun.

Länsimaissa neljä elementtiä ovat osa symbolijärjestelmää, joita käytetään mm. astrologiassa ja tarotissa. Elementit kuvaavat perustaa, jolle ihmisen persoonallisuus ja psyykkinen elämä rakentuu. Niitä ovat tunteet, ajatukset, sosiaalisuus, toiminnallisuus, luovuus, äly ja fyysisyys.

Kiinalaisen maailmankatsomuksen ja filosofian keskeinen osa on viisi elementtiä; puu, tuli, maa, metalli ja vesi. Elementit kuvaavat enemmänkin energian virtaamista, siirtymistä paikasta tai olomuodosta toiseen kuin jotain asiaa. Ne ovat Kauko-idässä osa jokapäiväistä elämää, oli sitten kyse lääketieteestä, syömisestä, astrologiasta tai juhlien järjestämisestä. Kaikki maailman ilmiöt voidaan jakaa niiden mukaan.

Tämän alustuksen kautta pääsemme itse teoksen pariin. Sait toivottavasti kiinni siitä ajatuksenvirrasta, jonka vietävänä olen vuosia kulkenut ja josta tämä teos kumpuaa.


TILATEOS

Tilateoksen suunnittelu, luonnosten ja pienoismallien tekeminen, on ollut minulle matka omaan sisäiseen maailmaani, tietoisuuteen. Se on ollut ja on matka, jolla ei ole tarkkaa suunnitelmaa. Määränpää muodostuu sellaiseksi, joksi sinne kuljettava tie sen muovaa.

Koen Tietoisuuden temppelin eräänlaisena karttana, joka auttaa jäsentämään kokemusta itsestä. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, ovatko itsessä olevat eri osa-alueet tasapainossa keskenään, vai onko jokin alue ylikorostunut. Kuten tiedämme, voimakas tunnekuohu voi estää järkevän ajattelun, kun taas järkevä ajattelu voi olla este luovalle ajattelulle.

Tilateoksen pohjarakenne on on mietiskelyssä apuna käytetty mandala kuvio. Mandalat ovat maailmanjärjestyksen henkisiä vertauskuvia eli kosmogrammeja.

Tilateokseni koostuu rakennuksesta, temppelistä ja sitä ympäröivästä pelilaudasta. Rakennus on ulkoa ympyrän muotoinen ja sisältä neliö. Jokainen sivu muodostaa sisä- ja ulkoportin, joissa jokaisessa on oma teema.

TEMPPELI

Temppelin katto kohoaa kupoliksi. Kupoli kuvastaa henkeä, elämän energiaa ja elinvoimaa.

Temppelin lattian keskipisteessä on kivinen, ympyrän muotoinen koroke, jossa on elämänkukkakuvio. Koroketta kiertää seitsemänkertainen labyrintti. Labyrintti on ikivanha, universaali, elämän matkan symboli. Monissa muinaisissa myyteissä sankarin oli kuljettava labyrintin läpi, saavuttaakseen suuren päämääränsä. Labyrintin keskusta kuvaa kuolemaa (päämäärä saavutettu) ja uutta syntymää. Matka keskustasta pois taas kuvaa uuden vaiheen alkamista.

Teoksen sisätilaa rytmittävät astrologiset merkit. Eläinradan merkit symboloivat tässä teoksessa ihmisen elämän vaiheita ja puolia. Tähtitiede on yksi maailman vanhimmista tieteistä. Aurinkoa, kuuta, planeettoja ja tähtiä on tutkittu ainakin 5000 vuotta. Muinainen tähtitiede oli osa uskonnollista elämää. Vasta 1700-luvulla astronomian ja astrologian välille tehtiin selvä ero. Astrologia on symbolinen kieli, joka peilaa ihmiselämää ympäröivään maailmankaikkeuteen, vuoden kiertoon (eläinradan merkit), aurinkoon, kuuhun ja lähiplaneettoihin sekä niiden välisiin suhteisiin.


TEMPPELIN SISÄPORTITLuonnon ja Aineen portti


Elementti: Maa

Vuodenaika: kevät

Vuorokaudenaika: aamu

Ilmansuunta: itä

Luonnon ja aineen punainen portti kuvastaa hengen aineellistumista, syntymää. Alussa on pimeys, ajatukseton tyhjyys, kohdun kelluva vesi ja ajattomuus. Syntymä on samalla kuolema, raja kahden maailman välissä. Kevään valo ja kasvun voima hämmentävät mielen. Tieto on niissä itsessään, siemenessä, valmiina toteutumaan. Äitimaa antaa meille elämän, raviten meidät, ympäröi runsaudellaan. Punakeltainen on näkyvän valon lämpimin hehku. Intohimoisen rakkauden ja rakastumisen väri. Veren väri ja sen puna, kuumainen rytmi. Punainen taittuu, vaalenee ja tummuu, kylmenee ja lämpenee ilman, että se menettää punaisuuden voimaa.

Maan elementti liittyy juurichakraan, meidän olemassaolon perustaan, turvaan. Se on läsnäolon voima, olemassaolon kunnioitus, koti ja ympäristö. Astrologiassa kevään alkuvoimaa kuvastaa Oinas, kesytön ja harkitsematon, omasta olemassaolostaan hullaantunut. Härässä elämä juurtuu maahan, olemassaolo saa aineellisen muodon. Kaksi voimaa, maskuliininen ja feminiininen, jang ja jin, anima ja animus vuorovaikuttavat keskenään, synnyttäen kokemuksia. Kaksosissa kerätään tietoa ja opitaan uusia asioita. Labyrinttiä voi ajatella universaalina elämän kohtuna. Siihen on kuvattu pieneen tilaan pitkä ja vaikea matka.

Äitimaan sylissä, vetisessä kohdussa, aaltoilevassa ikuisuudessa, synnyn, elän ja kuolen.


Elämän ja Tiedon portti


Elementti: tuli

Vuodenaika: kesä

Vuorokaudenaika: päivä

Ilmansuunta: etelä

Elämän ja Tiedon keltainen portti. Se on maskuliininen, ulospäin suuntaava, toiminnan energia. Elämän antaja ja ylläpitäjä, tietoisuuden ja valon symboli. Lisäksi sitä kuvastavat luova energia, seksuaalisuus, miehuusvuodet ja kasvu.

Keltainen on valovoimaisin kaikista väreistä. Keltainen on kuin aineellisempaa valkoista. Se kuvastaa ymmärrystä, tietoa ja älyä. Kulta liitetään keltaiseen ja sillä on kuvattu taivaallista valoa hehkuvaa ainetta. Keltainen ei siedä sekoitusta. Siitä tulee helposti likainen, mustasukkaisuuden, petollisuuden ja epävarmuuden väri.

Keltaiseen väriin ja tulielementtiin liittyy myös napachakra. Se on tekemisen ja osaamisen energiakeskus. Identiteetti, itsetunto, tahdon voima ja johtaminen kuuluvat sen alueisiin.

Käsitys chakroista on peräisin muinaisesta Intiasta. Ne ovat energiakeskuksia, jotka sijaitsevat ihmisen hienojakoisessa energiakentässä eli aurassa. Ne ovat elämänenergian vastaanottajia, muuntajia ja jakajia. Aura muuttuu koko ajan. Siihen vaikuttavat ajatukset, tunteet ja fyysisen kehon energiat. Se on vuorovaikutuksessa ympäristön, toisten ihmisten, eläinten ja koko maailmankaikkeuden kanssa. Chakroista on monia teorioita, tunnetuin länsimaissa on seitsemän chakran teoria, johon tässä viittaan.

Universaali elämänenergia on aineetonta hengen tason energiaa, informaatiota ja tietoisuutta. Elämänpuu ja Tiedonpuu ovat myyttisessä paratiisissa olevat puut. Elämänpuu antaa ikuisen elämän ja tiedonpuu tiedon hyvästä ja pahasta.

Aatami ja Eeva ovat tässä ihmisyyden symboli. Kuvaus siitä, miten ykseys ja paratiisi, vaihtuvat epätäydelliseen ja ristiriitojen täyttämään elämään. Elämään, johon joudumme itse omien kokemustemme, tunteidemme ja havaintojemme kautta luomaan suhteen sekä lopulta ratkaisemaan ristiriidat itse. Aatamin ja Eevan tarina kertoon meille meidän suhteestamme itseemme, toisiimme, seksuaalisuuteen, syyllisyyteen, häpeään, elämään ja kuolemaan, rakkauteen, pyhyyteen ja Jumalaan.

Ravussa kaksosissa saatu tieto sulatellaan itselle sopivaan muotoon ja rakennetaan omaa identiteettiä. Leijona liitetään aurinkoon ja kultaan. Se on voiman, vallan ja johtajuuden symboli, uutta luova isä. Neitsyessä kannetaan hedelmää, se on sadonkorjuun ja työn merkki. Aineellinen elämä on antanut satonsa ja kypsyttänyt henkisen siemenen.Luopumisen ja Luovuuden portti


Elementti: vesi

Vuodenaika: syksy

Vuorokaudenaika: ilta

Ilmansuunta: länsi

Syksy on vuodenajoista luopumisen aikaa. Luonto on antanut satonsa, on aika lepoon ja voimien keräämiseen uutta kasvua varten. Myös luovuudessa joudumme luopumaan totutuista ajattelumalleista. Se antaa uusille ajatuksilla tilaa tulla. Suorittaminen, kiire ja stressi saavat luovuuden näivettymään. Luovuus on olemista ja samalla tekemistä, ajattomuudessa virtaamista. Luovuus on henkinen tila, tiedostetun ja tiedostamattoman välissä.

Vesi on feminiininen elementti, passiivinen ja vastaanottava. Se on tunteiden elementti. Tunteiden kokeminen kuuluu ihmisenä olemiseen. Ne ovat selviytymistä varten. Myönteiset tunteet vahvistavat ihmissuhteita ja auttavat ongelmien ratkaisemisessa. Pelot taas varoittavat ja suojelevat meitä.

Luopumisen ja luovuuden portin väri on sininen ja vihreä. Sinivihreä on kylmin kohta näkyvässä valossa. Värinä se on viileä, vetäytyvä ja sisäänpäin kääntyvä. Se on yhdistetty varjoihin, hiljaisuuteen, uskoon ja henkisyyteen.

Chakroista eli energiakeskuksista vesielementtiin, tunteisiin, ihmissuhteisiin ja luovuuteen liitetään sakraalichakra. Sen väri on oranssi. Korkeampi luovuuden ja itseilmaisun keskus on kurkkuchakra ja sen väri on sininen.

Vaaka on tasapainottava merkki, ja tässä se tasapainottaa aineellista ja henkistä maailmaa. Skorpioni/Kotka on transformaation, muodonmuutoksen symboli. Kaiken tarpeettoman on annettava kuolla, jotta uusi voisi syntyä tilalle. Jousimies kentaurissa olemme voittaneet eläimellisen puolemme ja olemme valmiita jakamaan henkistä tietoa


Viisauden ja Ymmärryksen portti

Elementti: ilma

Vuodenaika: talvi

Vuorokaudenaika: yö

Ilmansuunta: pohjoinen

Viisauden ja ymmärryksen portti vei meidät salaperäiseen pimeyteen, unen maahan, toiseen tietoisuuteen. Uni on meille tärkeää. Se puhdistaa kehomme, mielemme ja henkemme.

Ilmaelementti on maskuliininen, kommunikaatioon ja ajatteluun liittyä elementti. Kun ajatteluun yhdistyy intuitio, asiat ymmärretään laajemmin.

Viisauden ja ymmärryksen portin värit ovat violetti ja tummansininen. Violetti on alitajunnan väri, salaperäinen varjojen maailman ja kuoleman tulkki. Violetti väri liitetään kruunuchakraan, henkisyyteen, pyyteettömään auttamiseen ja palvelemiseen, puhtaaseen tietoisuuteen ja jumalyhteyteen.

Tumma musteensininen indigo on ajattelemisen ja vaiston väri, joka valaisee piilotetun syvyyden. Se liitetään otsachakraan, kolmanteen silmään, intuition ja olemassaolon ymmärtämisen energiakeskukseen.

Elämän puu on ollut yleinen aihe muinaisissa kulttuureissa. Myyttinen elämän puu kantoi kuolemattomuuden salaisuutta. Se sitoi taivaan ja maan, hengen ja aineen yhteen. Elämän puu on elollisen luonnon ja koko maailman vertauskuva.

Viisauden ja ymmärryksen portti kuvaa ideamaailmaa, missä kaikki uudet ideat syntyvät. Joskus ne tarvitsevat ympärilleen hiljaisuutta ja yksinoloa, lepoa ja rauhaa. Sisäänpäin kääntyessämme kohtaamme todellisen itsemme ja eheydymme.

Kauriissa saamme yhteyden todelliseen itseemme, sieluumme. Vesimiehessä maskuliininen ja feminiininen energia ovat sulautuneet yhdeksi, toisiaan täydentäväksi virraksi. Kaloissa olemme valmiita sukeltamaan syviin vesiin, ja muotoutumaan uudestaan. Sisäinen maailmamme muovaa ulkoisen maailman.Tietoisuuden temppelin ulkotilan teemat käsittelevät meissä kaikissa ihmisissä olevaa mahdollisuutta sekä hyvään että pahaan. Sama asia voi olla elämään edistävä tai tuhoava voima. Pelot, negatiiviset ajatukset ja tunteet voivat toisaalta saada aikaan olotilan, jossa negatiivinen energia voimistuu.


Temppelin ulkopuolella on myös neljä porttia. Portit ovat:

Halun portti - Luonnon ja Aineen portti (sisäpuoli)

Vihan portti - Elämän ja Tiedon portti (sisäpuoli)

Kateuden portti - Luovuuden ja Luopumisen portti (sisäpuoli)

Ylpeyden portti - Viisauden ja Ymmärryksen portti (sisäpuoli)


Ulkotilassa pelilaudalla on patsaita, joiden teemat mukailevat ulkoporttien teemoja. Pelilautaa ympäröivät nappulat, jotka kuvastavat ihmisen haavoittuvuutta sietämättömissä olosuhteissa.
Ulkoportit


Halun portti


Halu määritellään sisäiseksi pyrkimykseksi jonkin tarpeen tyydyttämiseen tai jonkin toiveen toteutumiseen. Se voi olla mieliteko, kaipaus tai into. Monikossa, halut tarkoittavat sukupuolista himoa. Halu on ihmiselle elintärkeää. Se on ensimmäisiä asioita, josta tulemme tietoiseksi. Saamme sen kautta tyydytyksen nälkään, janoon, läheisyyteen ja rakkauteen. Halu myös mahdollistaa meidän lisääntymisemme. Ilman halua meitä ei olisi, elämä lakkaisi virtaamasta. Koska halun kautta tyydytämme perustarpeitamme, sitä on myös helppo käyttää hyväksi, manipuloida.

Elämme nyt kulutusyhteiskunnassa, jossa tarpeita luodaan tyhjästä. Kuluttamisesta on tullut kansalaisvelvollisuus. Jatkuvasti kulutamme enemmän kuin maapallon uusiutuvat luonnonvarat ehtivät uusiutua. Halut ovat avain täyttymykseen. Mutta samalla myös pettymykseen, ja pettymys johtaa helposti vihaan.

Synonyymejä: himo, vietti, toive, kaipuu, pyrkimys, nälkä, jano, hinku, irstaus, itsepintaisuusHalu määritellään sisäiseksi pyrkimykseksi jonkin tarpeen tyydyttämiseen tai jonkin toiveen toteutumiseen, mieliteko, kaipaus, into. Monikossa, halut tarkoittaa sukupuolista himoa.Vihan portti


Viha on voimakas pahansuopuus, suuttumus, raivo ja vastenmielisyys. Viha yhdistetään yleensä tuhoavuuteen ja väkivaltaan, mutta vihan alta löytyy paljon syviä tunteita. Pelkoa, häpeää, syyllisyyttä, kauhua, jotka kumpuavat olemassaolon perustuksista, kun omat tarpeet eivät ole tulleet tyydytetyiksi.

Viha sinänsä ei ole paha. Kyky tuntea ja ilmaista vihaa auttaa meitä määrittelemään omat rajamme. Puolustautumaan ja suojautumaan, olemaan rohkea, itsenäinen ja toimintakykyinen. Se on myös lähtökohta omalle tahdolle. Pitkäkestoinen vihamielisyys kuluttaa paljon kehon ja mielen voimavaroja. Hallitsematon viha herättää pelkoa itsessä ja ympäristössä. Väkivalta synnyttää vihaa uhrissa ja viha taas väkivaltaa. Siitä voi muodostua katkeamaton kierre.

Tuhoava ja julma aggressiivisuus on yksi ihmisen ominaisuus. Onko tuhoava ja julma käytös ihmiselle synnynnäistä? Monien mielestä ei, koska ihmisellä on toinenkin ominaisuus, kyky rakkauteen.

Synonyymejä: julmuus, kiihkoilu, katkeruus, kostonhalu, inho, raivo, kiukku, vihamielisyys, aggressiivisuus, halveksunta, ennakkoluuloisuus, ärtymys, eripura, loukkaus, sadismi, masokismi, suuttumus, pelko, itsekkyysKateuden portti


Kateus on toisen paremmuuden, varallisuuden, menestyksen tai muun sellaisen aiheuttama vihan- ja harmin sekainen tunne. Kateus kumpuaa heikosta itsetunnosta ja riittämättömyyden tunteesta. Vähättelyn kokeminen ja huomiotta jääminen lapsuudessa ja nuoruudessa on hyvä kasvualusta kateudelle. Syvintä kateutta aiheuttaa muiden onnellisuus, mutta mikä asia vain kelpaa kateuden kohteeksi. Esimerkkejä on monia. Lapset, puoliso, työpaikka, ulkonäkö, auto tai vaikka käsilaukku. Kateudesta voi oppia, se voi viestittää itselle tärkeistä asioista ja kannustaa eteenpäin niiden saavuttamiseksi. Kateuden vastavoima on myötätunto. Myötätunto auttaa näkemään oman ja toisen arvon.

Pahan silmän käsite tavataan kaikissa kulttuureissa. Pahansuopainen katse oli pelottava ja voimallinen, siltä suojauduttiin erilaisin keinoin, loitsuin ja amuletein. On myös kehotettu kätkemään oma onni, etteivät muut pystyisi sitä vahingoittamaan.

Synonyymejä: mustasukkaisuus, pahansuopa, kauna, vahingonilo, ilkeys, häpäisy, mielipaha, närkästys, katkeruus, kilpailu, kunnianhimo, turhamaisuus, epäily, kostonhalu, nollasummapeli, vihamielisyysYlpeyden portti


Ylpeys on onnellinen tyytyväisyys omiin suorituksiin, omanarvontunto myös korosteinen itsetietoisuus. Lisäksi siihen liitetään myös kopeus, korskeus ja pöyhkeys.

Monet meistä pitää ylpeyttä ensisijaisesti positiivisena voimana. Se on kuin sisäinen ääni, joka arvostaa meitä ja sallii meidän nähdä saavutuksemme ja hyveemme. Ylpeys voi olla myös omaan erinomaisuuteensa rakastumista, silloin muut ihmiset nähdään oman minän jatkeena, hyödyllisinä palvelijoina.

Ylpeyden vastavoima on nöyryys. Aitona nöyryys pysyy vain ollessaan piilossa, myös kantajaltaan itseltään. Nöyryyden harjoittaminen muuttuu nopeasti ylpeydeksi.

Synonyymejä: ylimielisyys, pöyhkeys, omahyväisyys, itserakkaus, hybris, elitismi, snobismi, itsekeskeisyys, tekopyhyys, mahtailu, koppavuus, tärkeily, kylmäkiskoisuus, pilkallisuus, ylenkatse, suuruudenhulluus, leuhkiminen, omanarvontunto